Shannara 2017 – 2. část

Neděle 2. července

Ráno většina z nás již nemohla dospat v očekávání jaké hry a dobrodružství nás čeká. Dopolední program však narušily časté přeháňky a naplánovaný program se podle toho upravoval.

Všichni jsme se snažili v lese objevit co nejdříve dvanáct pyramid. Pak jsme hledali nastražené výbušnici v táboře, lovili ocásky, hráli táborové bingo. Po obědě následovalo několik nenápadných zkoušek na prověření našich schopností.

  • Zkouška obratnosti a naší sehranosti v podobě devíti různých úkolů
  • Zkouška rychlosti a síly aneb „Šišákovka“
  • Zkouška štěstí, kdy jsme vyzkoušeli, jestli je nám náhoda nakloněna. Potřebovali jsme během trasy na kostce hodit pokaždé liché číslo, jinak jsme museli doplnit tekutiny.

Dnes už jsme do spacáků lezli ochotněji.

DSC_1995
« 1 z 50 »

Shannara 2017 – 1. část

Sobota 1. července

Rodičové našich táborníků mají tento den vyznačen v kalendáři velkým vykřičníkem už od vánoc a nemohli se jej dočkat. Začaly prázdniny a děti – hurá na tábor.

Letos Shannara

Sobotní program byl tradičně plný mumraje jako v mraveništi. Všichni vedoucí pobíhali po „place“ a řešili spoustu drobných problémů, děti se zabydlovali ve svých stanech a kuchyně najela do plného režimu.

Pro mladší připravena vycházka na seznámení s nejbližším okolím, starší přinesli dřevo na táborák.

První hrou se stali piškvorky všichni proti všem.

U táboráku přišla Rada starších, která nás seznámila s naším posláním. A to, každá družina se bude snažit nalézt sazenici, která nahradí umírající kouzelný strom Ellcrys, který zabraňuje démonům k proniknutí do světa lidí. Na závěr jsme obdrželi táborové tričko.

DSC_1419
DSC_1419
« 1 z 10 »