Shannara 2017 – 12. část

Středa 12. července

Na tento den připadly čtyři etapové hry. Dopoledne nás čekal průchod přes pevnost Pykon. Museli jsme projít šesti uzamčenými branami. Každá se dala otevřít pouze jedinečným kódem. Ty byly vždy u předcházející brány. Takže pokud jsme neuspěli, museli jsme se vrátit a zkusit štěstí s novým kódem. Hra byla hodně o štěstí. Po průchodu jsme se dostali ke skále, po které jeden z nás musel slaňovat dolů a symbolicky uzamkl východ z Pykonu. Hra se trošku natáhla a tak se posunul i oběd.

Chvíli po něm jsme se vydali přes území trolů. Celá družina se musela proplížit územím, které bylo protkáno spoustou provázků a na nich rolničky. Každý dotyk byl potrestán penalizací. Mezitím ostatní družiny hráli fotbal a přehazku.

Následoval štafetový běh. Družina byla postupně rozdělena na cestě na Klimentek. Prvnímu nejstaršímu, který začínal u studánky, byl naplněn igelitový pytel a do něj udělána dírka. Tu jsme nesměli ucpat a co nejrychleji se dostat k druidovi. Ten nám za odměnu předal sazeni nového Elcrysu.

Večer byla diskotéka, ale ne obyčejná. Každý z nás měl na sobě číslo a vedoucí družiny museli najít správná čísla a od nich dostali část kódu.

Shannara 2017 – 11. část

Úterý 11. Července

Hned po snídani jsme vyrazili do nedalekých Osvětiman. Získali jsme černobílý obrázek a měli najít šest kousků krvácejícího ohně. Bohužel nápovědu v podobě obrázku jsme nikdo nevyluštili a tak jsme pročesávali celý městys a postupně nacházeli jednotlivé kousky na významných místech obce.

Po obědě jsme se proměnili na Noeho a jeho skupinu, která se snaží zachránit co nejvíce párů živočišných druhů. Když jsme nějaké zvíře ulovili, mohli jsme se s ním vrátit na archu nebo lovit další. To jsme se ale vystavili nebezpečí, že nás chytí zástupce jiného klanu a pokud by měl vyšší hodnost, museli bychom mu předat všechna ulovená zvířata.

Po svačině přijeli dobrovolní hasiči ze Žeravic. Ukázali nám jednotlivé typy hasících přístrojů a následně jsme si mohli vyzkoušet jejich použití včetně hašení ohně a následně i stříkání z hasičského auta. Ten kdo po skončení byl suchý byl velmi podezřelý, že se ukázky neúčastnil.

Po večeři byl náš tábor obsazen skupinou teroristů, kteří bránili kódy ke zničení nastražených výbušnin. Nebylo radno být zasažen či polapen teroristou. Museli jsme pak poslouchat rozkazy teroristy v podobě posilovacích cviků, odříkání nesmyslné básničky, úklid tábora apod. Tuhle hru užili nejen děti, ale i vedoucí, kdy mnozí z nich svou roli brali velmi vážně.