Archiv autora: tomstiri

Labyrint 2016 – 8. část

Sobota 9.7. – Den osmý

Tradiční den na celodenní výlet.

Na ranní nástup už jsme přišli připravení, malý balíček s jídlem (kus salámu s chlebem, perník a jablko), batůžek, nějakou tu korunu a láhev s pitím. Rozdělili jsme se do tří skupin (prý podle výkonnosti) a vyrazili jsme.

  1. skupina

Tábor – Osvětimany – Dlouhá řeka – Buchlov – Stupavské louky – Ocásek – Klimentek – Tábor

https://mapy.cz/s/S4g9

2. skupina

Tábor – Kameňák – Zavadilka – Cimburk – Klimentek – Tábor

https://mapy.cz/s/S4mI

3. skupina

Tábor – Čertův kámen – Zikmundovy skály – Osvětimanské skály – Trpasličí město – Osvětimany – Tábor

https://mapy.cz/s/RXSm

Všechny skupiny, bez jakýkoliv problémů, své trasy zvládly a do tábora se vrátili přibližně ve stejný čas. Ve zbytku dne jsme si zahráli badminton, fotbal a odpočívali na večerní diskotéku.

 

Labyrint 2016 – 7. část

Pátek 8.7.- den sedmý

Dnešní den by se dal shrnout názvem Predátoři a dravci.

Dopoledne nás čekali Predátoři. Snad každá nás by měl rád červený ocásek značící nejsilnějšího predátora 4.stupně. Začínali jsme ale všichni na dělníkovi a museli jsme sbírat kuřátka a nosit vodu abychom získali obilí. Když už jich bylo dost, naše královna jednoho z týmu vybrala ten snědl ochucený chléb a poskočil v vývojovém (potravním) řetězci výš a mohl jít lovit další zvířata jako medvědy, skot a další. Mnozí z nás se nedostali ani na predátora 2. stupně a dost jich bylo sežráno nejvyšším neboli vyřazeno ze hry úplně.

Po poledním klidu jsme vyrazili do smrkového lesa kousek od tábora, kde jsme si měli nanosit zásoby ze šišek. Byli jsme však přepadáváni a pokud jsme o lup přišli, museli jsme obejmout strom a odříkat básničku: „Lumpové zloději, nechtě mě být, jdu si pro zásoby, musím je mít!“

Po svačině jsme vyrazili do nedalekých Vřesovic, kde na místním fotbalovém hřišti byla připravena letová ukázka dravců a sov. Dozvěděli jsme se o každém z nich nějaké informace a potom je viděli i při lovu. Na závěr jsme si mohli jednoho i potěžkat na ruce.

K večeři nás čekal Hamburger von Puff & Company.

Tento dravý a divoký den zakončila diskotéka.

 

Labyrint 2016 – 6. část

Do šestého táborového dne nás začala budit hudba z reprobeden, poté se ozvalo pronikavé pískání oznamující definitivní konec noci, budíček a brzkou rozcvičku. Každá družina se rozhýbala pod přísným okem vedoucího a pak povinně přes koupelnu na dobrou, sladkou snídani. Na nástěnce se objevily výsledky z předchozích dnů, tak jsme se všichni nedočkavě šli najít, kdo je první a kdo musí zabrat. Na ranním nástupu jsme se zasmáli při vyhlášení „táborového prasátka“ (čeho moc – toho moc). Poté vedoucí dne řekl stručný popis, co nás dnes vše čeká… prý toho bude hodně. A opravdu.

Celé dopoledne zaplnila jediná hra. Na stanovištích jsme plnili jednoduché úkoly a získávali předměty nutné do dalších her toho dne. S polednem jsme zahnali hlad rizotem a konečně hodinka volna – polední klid. Sluníčko svítilo a lákalo nás k vodě, ale vedoucí jako jeden odmítali. Koupání nakonec přišlo na začátku odpoledního programu. Zde půlka tábora hrála hru stavění věží a druhá se chladila u vody. Někteří se dokonce navlékli do záchranných vest a vyrazili s pádlem na vodu. Další z mnoha her bylo překonání na netradičním dopravním prostředku – koštěti, území střežené slepými draky. Spoustu sil nám vzala běhací hra, kdy v proklatě krátkém časovém limitu jsme sbírali mince a nosili je do „domečku“. Jak začalo slunce zvolna klesat k obzoru, hráli se hry spíše logické, strategické.

Po večeři následoval neobvykle brzo večerní nástup. Dozvěděli jsme se průběžné výsledky odehraných her. Po nástupu nejmladší z nás vyrazili pod dohledem vedoucích na výlet, na Klimentek. Starší zbytek tábora vyšel o chvíli později a setkali jsme se všichni až v cíli. Zde jsme mohli obdivovat nově opravenou zvoničku, která vznikla díky úsilí několika našich táborových vedoucích. Na zpáteční cestě jsme proklouzli kolem Rmutů (tvorové, které člověk nechce ve tmě, v noci, v Labyrintu potkat). Po návratu do tábora, bylo již tolik hodin, že jsme vyčistili zuby a unavené nohy nás odnesli rovnou do spacáků. Za zvuků spícího lesa jsme proklouzli do říše snů.

Petr

Labyrint 2016 – 5. část

Středa 6.7. – 5. den

Do ranního nástupu nic nového. Na něm jsme dostali na každého člena tři životy a začalo Casino Royall a mi mohli vyzkoušet své štěstí a získat tak více životů do hry co měla následovat. Pozdě jsme se dozvěděli, že jsme se jednotlivých soutěží nemuseli účastnit a neriskovat tak svoje životy. Zvláště po tom, co jednotlivý krupiéři prý byly ve svém oboru mistři nebo velmi šikovní podvodníci. Mnoho životů nám nezůstalo a doufali jsme, že nějaké životy přece jen ještě dostaneme.

Etapová hra měla jednoduchá pravidla. Běhat do lesa, přinést co nejcennější hnojivo na pěstování zeleniny. Vyhnout se přitom nakaženým, kteří nás zabíjeli a vyhnout se i rmutům, kteří nás infikovali. Velmi brzy bylo místo skoro neproniknutelné a mnoho odvážných se již pro další hnojivo nenašlo.

Odpoledne jsme se velmi jednoduše seznámili s potravním řetězcem a naši vedoucí museli vhodně naplánovat, kdy máme v přírodě co sbírat, abychom z toho vytěžili co nejvíce. Hrálo se celkem na tři roky a ten poslední nás začaly dokonce sužovat nějaké pohromy a naše plány tak byly skoro zbytečné.

Po svačině přijeli dva týpci z ÚDIFu (Úžasné divadlo fyziky) a předvedli nám spoustu zajímavých pokusů a společně s námi jim přišli na kloub.

Než si pro nás připravili druhou část programu, čekala nás překážková dráha. Museli jsme jednotlivé členy družiny přenést ve vlastnoručně vyrobených přenášedlech, která zároveň byla podrobena estetickému, bezpečnostnímu a technickému hodnocení.

Pak už byl program opět v režii ÚDIFu. Čekalo nás překonání laserové dráhy jako z filmu Mission Impossible. Vodní rozprašovač a plno mlhy nám pomáhalo odhalit červený paprsek a každé jeho přerušení bylo hned potrestáno varovným signálem. Poslední z nás si to prolezli až těsně před večerkou.

V údifu a v očekávání následujícího dne jsme usínali.

 

Labyrint 2016 – část 4.

Jako každé ráno i dnes jsme po budíčku měli rozcvičku. Vedoucí si vybrali po jedné skupince a vyrazili se s námi protáhnout. Naše skupinka vyrazila na Medvědku. Po ranní hygieně, snídani, bodování a ranním nástupu následoval dopolední program. Naším úkolem bylo vybudovat v nedalekém okolí skrýš, ve které zvládne přenocovat celá naše družina. I když jsme dostali pár metrů špagátu, byl to velmi náročný úkol, protože jsme mohli použít pouze přírodní materiál. Vybrali jsme pro naši skrýš výhodnou strategickou pozici a pustili se do stavby. Ke konci stavení jsme se pustili do zkrášlování našeho příbytku a blízkého okolí tak, aby byl náš úkryt co nejméně nápadný. Po návratu do tábora jsme společně s vedoucími prošli jednotlivé úkryty, u kterých se hodnotila nejen kvalita provedení, ale i originalita. Následoval oběd a po něm již tradiční polední klid.

V odpoledním programu měli pro nás vedoucí přichystanou hru, která se jmenovala barevná strategie. Plnili jsme nejrůznější úkoly, za které jsme získávali žetony, které jsme následně vylepovali do připravených hracích archů v určitých barevných obrazcích, které byly různě barevně bodované.  Po této hře jsme vyrazili na chvíli k našemu rybníku, kde jsme se zaskákali do vody a zaplavali. Někteří nás plnili bobříka plavání. Jakmile jsme se navrátili, čekala na nás svačina.

Po svačině si pro nás vedoucí připravili další část etapové hry. Měli jsme sestavit co nejvíce jmenných seznamů. Jména se nacházela v lese nad táborem a jejich hledání nám znepříjemňovali různé druhy větrů, kteří nám naše lístečky kradli a rozfoukali opět po lese. Byla to velmi rychlá hra a nepodařilo se nám získat příliš mnoho jmen.

Mezitím, co jsme hráli hru v lese, k nám do tábora dorazilo kočovné divadlo. To si pro nás připravilo večerní program v rámci, kterého nám zahráli tři zpívané pohádky.

Po návratu nás již čekala večeře a po ní ještě jedna hra v táboře. Snažili jsme se po písknutí ukořistit balón dřív, než ostatní naši protivníci. Dokonce se zapojili i vedoucí, kteří si zahráli s námi.

Na večerním nástupu se zhodnotil uplynulý den a s jeho koncem následoval dobrovolný táborák, u kterého nám hráli a zpívali s námi členové divadla, kteří u nás zůstali přes noc.

 Šimon

« 1 z 2 »

Labyrint 2016 – část 3.

4. červenec – Den třetí

Dnešní den začal vcelku netradiční rozcvičkou. Za doprovodů nějaké uřvané hudby jsme předváděli, dá se říct, různé taneční kreace: různě mávali rukama, skákali a běhali do kolečka. Hudba (vedoucí dne o ni mluvil jako o nějakém hardcore-punku). No nadšení jsme z ní nebyly, ale rozcvička lepší než,  utíkat třeba na Medvědku.

Po snídani a ranním nástupu jsme dostali mapu okolí tábora, kde byla vyznačena nějaká místa. Úkolem bylo je postupně oběhnout. Na každém jsme našli ústřižek nějaké zprávy, která byla napsána nějakým opravdu divným písmem.

Hned po této hře jsme si vyzkoušeli na různých stanovištích všemožné tábornické dovednosti od zavazování uzlů, přes morseovku, až po zdravovědu a práci s buzolou.

Po obědě a poledním klidu nás vedoucí dne svolal na nástup a vedoucí družinek, byli svoláni k bráně. V tu chvíli odněkud přiletěla červená dýmovnice a ozvala se rána. Zpoza stanu vyběhli zamaskovanci (Zamaskovaní Vedoucí) a odtáhli naše vedoucí skupinek do aut a ujeli s nimi pryč. Následovala chvíle zmatku. Nikdo nevěděl, kam naši vedoucí skupinek zmizeli. Po chvilce se zbytky družin dozvěděli, jakou barevnou stopu zanechával jejich vedoucí. Tak jsme se vydali po jejich stopách. Jak jsme naše vedoucí skupinek našli, zjistili jsme, že mají zraněné nohy a ruky a my jsme měli za úkol jim poskytnout první pomoc a odnést je do tábora.  Vyhrála ta družina, která byla se svým vedoucím v táboře první.

Po svačině přišla na řadu zašifrovaná a rozstříhaná zpráva z rána. V lese byly překládací tabulky a my si mohli zapsat na ruku překlad znaků a přinést ho do své hrací skrýše. Vypadalo to lehce, ale po lese jsme neběhali pouze sami, ale i naši vedoucí, kteří když nás chytili, tak nám houbičkou překlad smazali a my museli jít znovu. Po večeři byl program volnější. Rugby, přehazka a deskové hry. Po večerce pak byla ještě nachystaná noční bojová hra s dětmi s vedlejšího tábora.

Byl to nakonec báječný den a my jsme byli rádi, že jdeme spát a můžeme se těšit na den další.

 Karel

« 1 z 2 »

Labyrint 2016 – část 2.

3. července – Den 2.

Ranní píšťalka ohlašující budíček nás přivítala do deštivého dne. Pršelo docela dost a tak jsme měli obavy, co se bude dít. Naštěstí déšť ustal ještě před snídaní.

Jelikož to bylo naše první probuzení na táboře, tak nám vedoucí odpustili rozcvičku, což bylo super. Ke snídani, kde jsme slupli makovec a zapili kakaem, následovalo první bodování úklidu a ranní nástup v našich nových tričkách.

Na nástupu jsme se seznámili s celodenním programem a pravidly první dopolední hry.

Byli to Písmožrouti. Naším úkolem bylo sesbírat písmena, rozházená po lese. Složit z nich a přečíst zprávu. To by nebylo nic těžkého, kdyby zde s námi nebyli Písmožrouti, kteří nás o ně okrádali.

Kuřátko s rýží zaplnilo naše bříška do poledního klidu. Hned na to jsme museli seskládat starodávnou mapu, která nebyla úplná. Chybějící dílky byly ukryty na určitých místech v lese a musely se pro ně postupně vydat dvojčlenné týmy jednotlivých skupin. Členové družinek, kteří zrovna nezískávali chybějící části mapy, vytvářeli týmovou vlajku.

K večeru jsme si zahráli Rušičku. Naším cílem bylo v herním prostoru uloupit co největší množství peněz, které byly potřebné k následujícímu úkolu. Pro peníze jsme běhali do skladiště střeženého skladníky a náš lup jsme si nosili do skrýší. Jakmile jsme vykradli celé skladiště, nezbývalo nic jiného, než vykrádat skrýše ostatních skupinek. Za získaná platidla jsme si mohli u obchodníka nakoupit jednotlivé dílky na výrobu rušičky. Výtvory byly opravdu originální.

Den jsme završili večerním nástupem. V tu chvíli se vždy dovíme, která družina si jak vedla při jednotlivých hrách a kdo byl ten den nejlepší. Pak už jen chvilka volna, osobní hygiena a hurá do spacáčku s myšlenkami, copak si asi tak pro nás vedoucí přichystali na další den.

 Jiřík

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

Labyrint 2016

  1. července – Den první

Nervozita na maximu. Máme všechno? Sraz je na nádraží? V 9:30?

Hurá autobus jede a trefil na poprvé.

První den je takový seznamovací. Čekala na nás malá procházka po okolí, abychom při hrách věděli, kam máme zamířit. Následně jsme obíhali 6 vedoucích, kterým jsme řekli jméno. Když nás měl vedoucí ve svém tajném seznamu, obdrželi jsme symbol družiny. Pak už jen stačilo najít všechny členy se stejným symbolem a družinky byly na světě. Během toho všeho vyrostlo na tábořišti teepee. Doufáme, že v něm budeme všichni spát.

Pod vedením zkušeného ohniváka Šimona jsme postavili pyramidu. Slavnostní oheň, při kterém jsme obdrželi táborová trika, zakončil první parní den. Do spacáků jsme zalézali v doprovodu blesků a hromů a v očekávání co přinese další den.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

 

VŘESLYMPIÁDA 2016

Druhý březnový víkend 11.-13.3. se uskuteční akce na a v okolí základny ve Vřesovicích po názvem VŘESLYMPIÁDA.

Netradiční sporty v přírodě při nepřízni počasí i v místnosti. Poznáme aktivity, které by mohly býti sporty, ale klidně i něčím jiným… A občas prostě jen takové blbnutí :) A to vše v předjaří roku 2016


pozvánka (pdf): vreslympiada